Pielgrzymki PapieskiePosłuchaj, co o jednej z nich mówi szef wrocławskiej PZPR.
O kolekcji
Za czasów PRL papież Jan Paweł II był w Polsce trzy razy: w 1979, 1983 i 1987 r. Podczas drugiej z tych pielgrzymek odwiedził m.in. Wrocław. Jego wizyty w kraju były traktowane nieufnie przez władze komunistyczne. I nic dziwnego, skoro Jan Paweł II był jednym z symboli walki z systemem. Echem tej nieufności jest zachowana w archiwach Radia Wrocław wypowiedź Tadeusza Porębskiego, ówczesnego I sekretarza KW PZPR we Wrocławiu, sprzed pielgrzymki w 1983 r. Jan Paweł II – jeszcze jako Karol Wojtyła – był jednym z czołowych duchownych w PRL. Kardynał, arcybiskup krakowski. W 1978 r. został wybrany na papieża. Ta decyzja konklawe oraz późniejsza pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski uchodzą za jedne z bezpośrednich przyczyn powstania i ekspansji Solidarności w 1980 r.