A | A | A
W latach 50. w ZMP, potem w PZPR. W latach 60. i 70. był m.in. szefem powiatowych władz partii w Jeleniej Górze oraz miejskich i powiatowych w Wałbrzychu. W latach 1973-1980 i 1982-1983 redaktor naczelny „Gazety Robotniczej” - wówczas głównego prasowego organu PZPR we Wrocławiu. W latach 1980-1981 szef Radiokomitetu. A od 1983 do 1989 r. - I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu. W latach 80. zasiadał też w KC PZPR.

 

(Za hasłem w Wikipedii)
(R. W., 2010-08-01 06:15:23)
Powiązane tematy
Ważne informacje

Niniejsza notatka stanowi jedynie informację poglądową.

W żadnym przypadku nie stanowi biografii, ani charakterystyki danej osoby.

Osoby wyświetlane w boksie poniżej zostały dobrane przez system na podstawie powiązań z tematami. Ułożenie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe.

Więcej osób