A | A | A
Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, specjalista od mechaniki. Od 1969 r. profesor. W 1968 r. zasiadał w uczelnianej komisji dyscyplinarnej, która karała studentów za udział w wydarzeniach marcowych. W latach 1969-1980 rektor Politechniki Wrocławskiej. Od 1980 do 1983 r. I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu. W latach 80. zasiadał też w Biurze Politycznym KC PZPR, był posłem na Sejm. Od 1988 do 1989 r. wicemarszałek Sejmu.

 

(Za hasłem w Wikipedii)
(R. W., 2010-08-01 06:15:23)
Powiązane tematy
Zobacz wszystkie...
Ważne informacje

Niniejsza notatka stanowi jedynie informację poglądową.

W żadnym przypadku nie stanowi biografii, ani charakterystyki danej osoby.

Osoby wyświetlane w boksie poniżej zostały dobrane przez system na podstawie powiązań z tematami. Ułożenie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe.

Więcej osób